IUM Norge AS


IUM Norge AS logo

Reviews and Ratings of IUM Norge AS

Average: 0
Rating Count: 0
You Rated: Not rated

Office Locations of IUM Norge AS

Oslo

Address of IUM Norge AS

Grundingen 2, 0250 Oslo, Norway

IUM er et fullservice mediebyrå og har vært i Norge siden 1991. Vi er en del av McCann Worldgroup, og er søsterselskap til designbyrået SDG og til reklamebyrået McCann. 240 mennesker jobber daglig med kommunikasjon, og vi jobber tett på tvers av enhetene når det er naturlig. IUMs hovedoppgave er å gi kundene mediestrategiske råd basert på innsikt og analyse. Vi sørger for optimal utnyttelse av investeringene i mediene, og vi sørger for riktig plassering av budskapene til avtalt tid og med avtalt frekvens. Dette gjør vi i tett samarbeid med våre kunder, og de drar nytte av den erfaring og kunnskap vi har opparbeidet oss gjennom årene. Et høyt kunnskapsnivå og engasjement gjør at vi kan komme med godt kvalifiserte råd innenfor et medielandskap i stadig endring. Vi er til stede der det skjer og sørger for å være oppdaterte. I tillegg har vi gode systemer å støtte oss på slik at den praktiske gjennomføringen sikres.

There are two levels of Partner badges that a digital marketing agency like IUM Norge AS can earn — the Google Partner badge and the Premier Google Partner badge. Google Partner is the basic and Premier Google Partner is the more advanced certification by Google.

IUM Norge AS is a Premier Google Partner which means that at-least 2 individuals from the marketing agency has Google Ads (AdWords) certifications and the agency has managed much more than $10,000 over a 90 day period. Premier Google Partners also needs to meet much higher performance requirement set by Google compared to other Partners.

IUM Norge AS can work with any advertisers who spends more than $0 as a minimum monthly budget. The charges and pricing of the agency can be found out by directly contacting them.*All company names and logos are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. All representation are covered under fair usage

IUM Norge AS Specializations

Demonstrated increased product performance and expertise in basic and advanced search concepts, including best practices for creating, managing, measuring, and optimizing search ad campaigns across the Search Network.
Demonstrated increased product performance and expertise in basic and advanced concepts in mobile advertising, including ad formats, bidding and targeting, and campaign measurement and optimization.
Demonstrated increased product performance and expertise in basic and advanced video advertising concepts, including best practices for creating, managing, measuring, and optimizing video advertising campaigns across YouTube and the web.
Demonstrated increased product performance and expertise in display advertising, including knowledge of advanced concepts and best practices for creating, managing, measuring, and optimizing Display campaigns.
Demonstrated increased product performance and expertise in basic and advanced concepts in shopping advertising, including creating a Merchant Center account and product data feed, and creating and managing Shopping campaigns.

IUM Norge AS Google Ads (AdWords) Individual Certifications

This certification demonstrates proficiency in display advertising, including best practices for creating, managing, and optimizing Google Ads (AdWords) Display campaigns.
This certification demonstrates proficiency in search advertising, including best practices for creating, managing, and optimizing Google Ads (AdWords) search campaigns.
This certification demonstrates proficiency in video advertising, including best practices for creating, managing, and optimizing Google Ads (AdWords) for video campaigns.
This certification demonstrates proficiency in advertising with Google Shopping, including creating a Merchant Center account and product data feed, and creating and managing an Google Ads (AdWords) Shopping campaign.
This certification demonstrates proficiency in mobile advertising, including ad formats, bidding and targeting, and campaign measurement and optimization.
This certification demonstrates basic proficiency in digital analytics and Google Analytics, including Measurement and implementation planning and Google Analytics configuration and administration.

Industries Served

Automotive
Business To Business
Education
Finance
Healthcare
Media And Entertainment
Retail
Technology
Consumer Packaged Goods
Travel

Supported Languages

Norwegian

Focus Areas

Advanced Adwords Support
Advertising On Google
An Online Marketing Plan
An Enhanced Website